apartment-87805_1280

เครื่องพ่นยากำจัดปลวก แบบไหนดี

กิจกรรมหนึ่ง ที่หนีไม่พ้น และละเลยไม่ได้ เมื่อทำการกำจัดปลวก
โดยเฉพาะการเข้าทำการกำจัดครั้งแรก คือการอัดน้ำยาเข้าท่อกำจัดปลวก
หรือการอัดน้ำยาลงพื้นบ้านเพื่อทำลายล้างปลวกที่อยู่ใต้ดิน ดังนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือ
เครื่องอัดพ่นน้ำยาที่มีแรงดันสูง เนื่องจากการอันน้ำยาเข้าท่อ
นั้นจะไม่สามารถใช้ถังฉีดอัดเข้าไปได้ เนื่องจากมีแรงอัดและความจุไม่พอ ดังนั้น
เครื่องอัดหรือพ่นน้ำยา จึงเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลย เครื่องอัดน้ำยานั้น

มีหลายประเภท ดังต่อไปนี้

1. เครื่องอัดพ่นน้ำยาแบบสะพายหลัง

เป็นเครื่องพ่นน้ำยาที่ใช้ในภาคการเกษตร ลักษณะเป็นถังน้ำยาขนาดย่อม
ติดกับชุดเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง หลักการใช้งานก็ใช้ง่าย
เพียงแค่ผสมน้ำยากำจัดแมลงลงในถังให้เต็มความจุ จากนั้นก็เติมน้ำมันเชื้อเพลิง
ซึ่งมักจะเป็นน้ำมันดีเซลให้เต็ม เปิดสวิตซ์สตาร์ทเครื่อง (หรือบางรุ่นจะเป็นคันชัก)
เมื่อเครื่องติดจะใช้สายพ่นต่อเข้ากับส่วนของถัง ก่อนนำไปใช้งาน
เครื่องพ่นประเภทนี้ มักใช้ในภาคการเกษตรซะมากกว่า เพราะมีแรงอัดน้อย
และไม่ค่อยสะดวกในการใช้งานด้านการอัดน้ำยา

2. เครื่องพ่น/อัดน้ำยาแบบตั้งพื้นขนาดเล็ก

เป็นเครื่องพ่นยาขนาดเล็กที่มีขายในท้องตลาดมักเป็นเครื่องยนต์ขนาด 45 ซีซี
ใช้น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์95 (ไม่ผสมน้ำมันเครื่องออโตลูป) จุดเด่นของ
เครื่องประเภทนี้คือ สะดวกพกพาง่ายเพราะมีน้ำหนักเบาแต่ข้อเสียคือแรงอัดไม่มาก
พอที่จะอัดเข้าท่ออาคารใหญ่ๆที่มีการวางท่อแบบซับซ้อนได้ การใช้งานนั้น
จะใช้ร่วมกับสายยาง และถังน้ำขนาด200 ลิตร โดยให้ผสมน้ำยากับน้ำสะอาด
ในถังขนาด 200 ลิตรแล้วใช้สายดูดต่อเข้ากับเครื่อง จุ่มลงไปในถังสำหรับดูดน้ำ
ส่วนอีกข้างจะเป็นก๊อกสำหรับพ่นอัดน้ำ ให้นำสายยางมาต่อ เพื่ออัดหรือฉีดพ่นน้ำยา

3. เครื่องอัดน้ำยาแบบ 3 สูบ

เป็นเครื่องพ่นอัดน้ำยาที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมการกำจัดปลวกเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีแรงอัดที่สูง สามารถอัดน้ำยาเข้าในท่อ หรือฉีดพ่นระยะไกลได้
เครื่องชนิดนี้มีสองส่วน คือ ส่วนของเครื่องยนต์ สำหรับขับเคลื่อนลูกสูบ
และส่วนของลูกสูบ ที่จะต่อเข้ากับเครื่องยนต์ ผ่านทางสายพาน
เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ แล้วเครือ่งยนต์จะฉุดสายพานให้ดึงลูกสูบเคลื่อนที่ไปมา
เพื่อสะสมแรงดันในการอัดน้ำยา การใช้งานก็แค่ต่อสายดูดเข้ากับถังน้ำยาจากนั้น
จึงต่อสายพ่นเข้ากับตัวเครี่อง เมื่อเปิดก๊อกเครื่องจะทำงานแล้วทำให้เกิดแรงอัดน้ำยา
โดยสามารถใช้ในการอัดเข้าท่ออันลงพื้น หรือฉีดพ่นเป็นวงกว้างก็ทำได้สะดวก