office-227169_1280

ผลเสียที่เกิดจากการจ้างบริษัทกำจัดปลวกเถื่อน

ปัจจุบันธุรกิจกำจัดปลวกนั้นถือได้ว่า เฟื่องฟูกันเป็นอย่างมากเพราะ
ความต้องการใช้บริการของลูกค้านั้นมีมากตามธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ที่กำลังเฟื่องฟูเช่นกัน ทำให้มีบริษัทกำจัดแมลงหรือกำจัดปลวกโดยเฉพาะ
เปิดขึ้นมาให้บริการกันมากมายเยอะแยะทั้งในส่วนของกรุงเทพ หรือตามต่างจังหวัดเองก็ตาม
อย่างไรก็ตามในจำนวนของบริษัทกำจัดปลวกเองก็อาจจะมีบริษัทที่เปิดให้บริการโดยไม่ถูกต้อง
หรือที่เรียกกันว่าบริษัทเถื่อนอยู่ด้วยเช่นกันซึ่งบริษัทเหล่านี้มักจะมีการเรียกลูกค้า
โดยการใช้ราคาที่ถูกกว่าบริษัททั่วไปทำให้ลูกค้ามักจะหลงเข้าไปใช้บริการ
แล้วก็มักจะพบเจอกับปัญหาต่างๆดังต่อไปนี้ครับ

1. ปัญหาการให้บริการที่ไม่ได้คุณภาพ

เนื่องจากบริษัทเถื่อนเหล่านี้ไม่ได้มีการจัดตั้งอย่างถูกขั้นตอนทำให้พนักงาน
ไม่ได้รับการอบรมตามหลักของสมาคมกำจัดแมลงทำให้การบริการขาดความรู้อย่างแท้จริง
เพียงแต่ทำไปตามที่เรียนรู้มาแบบงูๆ ปลาๆเท่านั้น การแก้ปัญหาปลวกมักทำให้หายขาดไม่ได้
ซึ่งจะส่งผลเสียระยะยาวต่อบ้านหรืออาคารของลูกค้า

2. ปัญหาจากการใช้อุปกรณ์ และน้ำยาที่ไม่ได้มาตรฐานในการกำจัดปลวก

ข้อนี้พบได้บ่อยมาก เพราะอย่าลืมว่าบริษัทเหล่านี้มักจะเน้นที่การลดต้นทุน
เพื่อให้สามารถรับงานในราคาถูกได้ ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆหรือน้ำยาจะต้องมีการลดต้นทุน
โดยการเน้นใช้น้ำยาราคาถูกแต่อาจจะมีผลข้างเคียงต่อคนและสัตว์เลี้ยงอย่างมาก
โดยเฉพาะการใช้น้ำยากลุ่มอีมิดาคลอฟิด ที่มีพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง แต่มีราคาถูกเหมาะกับการกำจัดปลวก

3. ปัญหาจากบริการที่ไม่มีมาตรฐาน

บริษัทเถื่อนมักจะมีมีการอบรมเรื่องของการบริการให้แก่พนักงานดังนั้นลูกค้า
จึงไม่สามารพบเห็นการบริการที่ดีจากบริษัทเหล่านี้ เช่นไม่มีการนัดเข้าทำ
แต่จะเข้ามาเลย , การแต่งกายที่ไม่สะอาดตาเป็นต้นว่าการใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ ,
การพูดจาที่ไม่ดี เป็นต้น

4. ปัญหาจากความไม่เป็นมืออาชีพ

เช่นการไม่มีการบริการหลังการขายที่ดีเพราะต้องทำการลดต้นทุนทุกๆ ด้าน
ทำให้ต้องตัดงบส่วนที่ใช้ซัพพอร์ตหลังการขายไป พุดง่ายๆ คือบริษัทพวก
นี้มักจะเข้าทำบริการครั้งแรก รับเงิน แล้วมักจะหายไปเลยไม่มีการมาติดตามผล
หรือแก้ไขส่วนที่ทำไม่เสร็จ ดังนั้น ลูกค้าจึงมักจะเสียเงินเปล่าเพื่อแลกการบริการที่ไม่ดี

5. ปัญหาการขโมยของมีค่า

ระหว่างการทำกำจัดปลวกพนักงานจะต้องเข้าไปยังส่วนต่างๆของบ้างซึ่งเสี่ยงต่อ
การที่ของมีค่าของลูกค้าจะหายเพราะบริษัทเถื่อนไม่มีชื่อเสียงให้ต้องรักษา
และพนักงานไม่ได้รับการอบรมเรื่องของความเป็นมืออาชีพดังนั้นจึงมักเกิดปัญหานี้ขึ้นบ่อยครั้ง